RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki so v avgustu, septembru, februarju, maju in juniju. Učitelji nerazredniki na predmetni stopnji so prisotni na vseh GU in RS. Na roditeljskih sestankih sodelujeta tudi svetovalna delavka in po potrebi vodstvo šole.

PRVI SESTANEK VSEBINE IZVAJALCI
27. avgust 2019

Predstavitev programa dela (1a/b)

Razno

ravnateljica,

razredničarka,

svetovalna delavka

 

28. avgust 2019 Predstavitev šole v naravi – Savudrija (3., 4. razred)

Blaž Milar,

razredničarke

 

17. september 2019

Predstavitev programa dela šole

Šolski koledar

Predstavitev dela oddelka

Pravila šolskega reda

Preventiva v prometu

 

ravnateljica,

svetovalna delavka,

razredniki

 

DRUGI SESTANEK

 

VSEBINE

 

IZVAJALCI

november 2019 Karierna orientacija – »Ni dveh poklicnih poti« – 9. r. svetovalna delavka
februar 2020 Predstavitev dela in uspeha oddelkov v 1. ocenjevalnem obdobju (1. r.−9. r.)

razredniki

 

 

TRETJI SESTANEK

 

VSEBINE

 

IZVAJALCI

februar 2020 Karierna orientacija – »Kam po osnovni šoli?« − 9. r. svetovalna delavka
april (v terminu govorilnih ur) Šola v naravi – 1. – 4. razreda razredničarke
ČETRTI SESTANEK VSEBINE IZVAJALCI
maj/junij 2020

Predstavitev dela in uspeha oddelkov v 2. ocenjevalnem obdobju (1. r.−8. r.)

9. razred (v mesecu maju 2019)

razredniki

 

 

 

(Skupno 222 obiskov, današnjih obiskov 1)