Spoštovani starši, dragi učenci!

Izbirni predmeti omogočajo učencem, da poglobijo in razširijo znanje
predmetnih področij, ki jih posebej zanimajo.
Učenci pri pouku v sedmem, osmem in devetem razredu izberejo dve uri pouka
izbirnih predmetov, s soglasjem staršev pa tudi tri ure tedensko. Pri izbirnih
predmetih lahko učenci razvijajo svoje posebne sposobnosti, uresničujejo svoje
interese in so zato pri tem po navadi tudi uspešni.
Pouk izbirnih predmetov je obvezen, uvrščen je v učenčev urnik, pri čemer
veljajo enake zahteve kot pri drugih predmetih.
Učenec izbere iz katerega koli sklopa skupaj dve uri pouka tedensko, lahko pa
tudi tri ure. Če učenec izbere tri ure pouka izbirnih predmetov, je potrebno
pisno soglasje staršev, ki vam ga bomo naknadno poslali na dom.

Pri izbiri je potrebno biti pozoren na sledeče:

Če je triletni program:

RAČUNALNIŠTVO – urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja
Če si v preteklem šolskem letu izbral-a urejanje besedil, lahko letošnje leto
izbereš le multimedijo;
Enako velja za LIKOVNO SNOVANJE.
Če je enoletni program:
Vsako šolsko leto moraš izbrati nov predmet. V treh letih, torej v 7. r., 8. r. in 9.
r., imaš lahko določen izbirni predmet le enkrat.

Učenec glasbene šole je lahko oproščen pouka izbirnih predmetov. V primeru,
da bo učenec uveljavljal glasbeno šolo namesto izbirnega predmeta. Na šolo
je potrebno vložiti pisno vlogo za oprostitev pouka izbirnih predmetov v
naslednjem šolskem letu.
Z učenci bomo v petek, 12. 3. 2021 vnesli izbrane izbirne predmete v program
eAsistent. Izpisano prijavnico, ki jo bo učenec prinesel domov, je potrebno
podpisano vrniti v do srede, 17. 3. 2021.

OIP za šolsko leto 2021-2022 (PDF datoteka)

(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost