DELOVANJE ŠOLSKEGA SKLADA

O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE CERKLJE OB KRKI

Ime sklada je:        Šolski sklad Osnovne šole Cerklje ob Krki
Sedež sklada je:    OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI, CERKLJE OB KRKI 3, 8263 CERKLJE OB KRKI

Številka podračuna sklada: 01209-6030645421

Sklic: 00-9999

Člani UO šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki so predstavniki zavoda in predstavniki staršev.

Predstavniki zavoda:
Andreja Ninković – predsednica sklada
Janja Leskovar – članica
Tanja Lekić – članica

Predstavniki staršev:
Franc Škaler – podpredsednik
Estera Gramc Žičkar – članica
Silvo Srpčič – član
Marjan Drečnik – član

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, prispevkov občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti sklada se opredelijo v letnem programu oziroma načrtu sklada.

Namen sklada je opredeljen je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina VIZ dela in se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah in o potrebah po zviševanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev.

PRIHODKI SKLADA:
– prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
– prihodki od zbiralnih akcij učencev,
– prihodki od prodaje izdelkov učencev,
– prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jo odobri župan.

 

(Skupno 233 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost