UČBENIŠKI SKLAD

Kaj je učbeniški sklad?

(1) Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki jih potrdi pristojni strokovni svet, in so namenjeni izposoji, ter zbirka učnih gradiv za prvi razred osnovne šole. Učbeniški sklad je ločen del šolske knjižnice in po strokovnih knjižničarskih standardih in pravilih obdelan del knjižničnega fonda.

(2) Učbeniški sklad je kot del knjižničnega gradiva vključen v informacijski sistem COBISS, vodi pa se ločeno od ostalih gradiv šolske knjižnice.

(3) Uporabniki učbeniškega sklada so učenke in učenci naše šole (2. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov z dne, 2. 7. 2017).

Upravljanje z učbeniškim skladom

Na naši šoli ga upravlja knjižničarka in učiteljica Lojzka Ivanšek.

Šola izposoja učbenike in učbeniške komplete za učence od 1. do 9. razreda brezplačno.
Učenci 1. in 2. razreda pa dobijo brezplačno tudi delovne zvezke oziroma učna gradiva.

Sredstva za nakup učbenikom in učnih gradiv prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učbenike in učna gradiva prejmejo učenci na začetku šolskega leta, v prvem tednu septembra, vrniti pa jih morajo junija, do zaključka pouka.

Odškodnina

(1) Uporabnik je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

(2) Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne sme presegati ene tretjine cene učbenika.

(3) Višino odškodnine določi ravnatelj šole na predlog upravljavca sklada (10. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov z dne, 2. 7. 2017).

Uporabnik učbeniškega sklada (učenec) poravna odškodnino na položnici za šolsko malico.

 

Vir:
– ilustracije (internet, clipart)

(Skupno 130 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost