Socialne kompetence predšolskega otroka, ki jih ta uspe razviti do vstopa v OŠ, imajo po longitudinalnih raziskavah, ki so bile narejene tudi v slovenskem prostoru, zanesljivo napovedno vrednost za kasnejšo otrokovo šolsko uspešnost. Pokazalo se je, da celo večjo kot same intelektualne sposobnosti ali dotedanje doseženo akademsko znanje otroka. Socialne kompetence v najširšem smislu razumemo kot sposobnosti posameznika, kako zmore shajati s seboj in z drugimi. Če dobro shajamo sami s seboj, se v svoji koži večino časa dobro počutimo in zmoremo ustrezno uravnavati tudi svoja čustvena stanja. Kdor dobro shaja z drugimi ljudmi, s svojo okolico, ima navadno do soljudi dobre odnose. Drugi ljudje pa ga cenijo in ga spoštujejo.

Tudi predšolski otroci izkazujejo določen odnos do sebe in svoje okolice in z zanesljivostjo lahko govorimo o njihovih socialnih kompetencah.

V vrtcu vsakodnevno tečejo pogovori med vzgojiteljicami in otroki ter tudi s starši, spontani, nestrukturirani in bolj načrtovani in strukturirani, kjer se opisuje različne vidike socialnih kompetenc otrok. Taki pogovori zajamejo opise opažanj otrokovih temperamentnih in osebnostnih značilnosti, opažanj njegovih čustev, tipične vedenjske reakcije otrok ter odnose do drugih otrok v skupini, do vrstnikov oz. do odraslih.

Taki vsakodnevni, robustni opisi različnih vidikov osebnosti in socialnih kompetenc so se tudi v psiholoških raziskavah pokazali kot dovolj zanesljivi, občutljivi in veljavni napovedniki kasnejšega otrokovega razvoja.

Socialne veščine so vedno pogosteje prepoznane kot ključne za posameznikov uspeh, tako v šoli kot v življenju.

Z razvojem socialnih veščin otroci pridobivajo samozavest in kompetence, ki jim omogočajo bolj učinkovito reševanje problemov in gradnjo kakovostnih medosebnih odnosov.

 

Socialne veščine in razvijanje prijateljstev (Motus)

Vabim na branje v povezavi spodaj:

https://www.center-motus.si/socialne-vescine-prijateljstvo/

Tudi dr. Marko Juhant je o pomenu socializacije spregovoril v zanimivem intervjuju. Prilagam povezavo.

https://www.minicity.si/si/novice/pomembnost-socializacije-pri-otrocih-#

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 88 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost